ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การนำเข้าสินค้ากาแฟสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กาแฟตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

24 Aug 2017
 45

การนำเข้าสินค้ากาแฟสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กาแฟตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ 

แนวปฏิบัติของกรมการค้าต่างประเทศสำหรับการนำเข้าสินค้า “ส่วนผสมกาแฟร้อยละ 36.54 ขึ้นไป” ในสินค้ากาแฟสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กาแฟ (Hs Code 2017) 2101.11.10 2101.11.90 2101.12.10 2101.12.91 2101.12.92 และ 2101.12.99 ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

การนำเข้าสินค้ากาแฟสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กาแฟตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4 / 2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 

ได้มีมติเห็นชอบยกเลิกแนวปฏิบัติการกำหนดส่วนผสมกาแฟร้อยละ 36.54 ขึ้นไป ในสินค้ากาแฟสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กาแฟ (Hs Code 2017) 2101.11.10 2101.11.90 2101.12.10 2101.12.91 2101.12.92 และ 2101.12.99 ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

ดังนั้นผู้นำเข้าสินค้ากาแฟสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กาแฟภายใต้ Hs Code ข้างต้น ต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศทุกกรอบความตกลงฯ  (WTO TAFTA AKFTA JETPA AFTA และ ไทย – ชิลี) ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศไปแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อประกอบการนำเข้า โดยที่กรมศุลกากรจะเรียกเก็บอัตราอากรขาเข้าตามที่ไทยได้ผูกพันไว้ตามแต่ละกรอบความตกลงฯ 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2547 477–86 ต่อ 4717 , 4718 และ 0 2547 4734 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ 

>>>การนำเข้าสินค้า กาแฟสำเร็จรูป ผิลตภัณฑ์กาแฟตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ.jpg<<<

>>>การขอหนังสือรับรองสินค้ากาแฟ.jpg<&l

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม