ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ประกาศด่วน !!! การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบ ESS

14 Sep 2017
 9

ประกาศด่วน !!! การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบ ESS

14/9/2017

ประกาศด่วน! การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) 
สำหรับสินค้าที่ส่งออกไป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้
 

ข้อปฏิบัติการยื่นขอ Form 5 ประเภท  ได้แก่ Form JTEPA, Form FTA ไทย-ออสเตรเลีย, Form AK, Form AANZ และ Form AJ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 * กรมฯ จะปิดระบบ EDI สำหรับการยื่น Form 5 ประเภทดังกล่าว* ดังนั้น 

- ให้ยื่นด้วยระบบ Digital Signature (DS) เท่านั้น สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานระบบ Digital Signature ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนส่งข้อมูลโดย Digital Signature ผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) โดยคลิก Link ที่แนบมานี้   http://reg-users.dft.go.th
 

ศึกษาการใช้งานระบบ DS และลงทะเบียนขอ User name กลาง โดยคลิก Link ที่แนบมานี้ http://reg-users.dft.go.th/tabid/67/Default.aspx
 

- ให้ยื่นด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เท่านั้น สำหรับผู้ที่เคยยื่นด้วยระบบ DS หรือระบบ ESS แล้ว ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนส่งข้อมูลโดย ESS ผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database (ตามเอกสารที่แนบมานี้) โดยศึกษาการใช้งานระบบ ESS ได้จากคู่มือการ จดทะเบียนฯ โดยคลิกที่ Link ที่แนบมานี้  http://www.dft.go.th/th-th/ShareDocument1/ArticleId/4794/230556-01


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 * กรมฯ จะปิดระบบ DS สำหรับการยื่น Form 5 ประเภทดังกล่าว* ดังนั้น

- ให้ยื่นด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เท่านั้น กับผู้ประกอบการทุกราย
 

             ทั้งนี้ การใช้งานระบบ DS และ ESS ผู้ประกอบการต้องเตรียมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานกับทั้ง 2 ระบบดังกล่าว
 

          โดยศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการใช้งานระบบ DS และระบบ ESS เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ ตาม Link ที่แนบมานี้http://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/9207/-Electronic-Signature-and-Seal-ESS  
 

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์  02-5474830, 02-5474838, 02-5474827 และสายด่วน 1385

ดาวน์โหลดขั้นตอนการใช้งานระบบ_DS & ES  กรุณาคลิกด้านล่างนี้ &

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม