ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

โปรดตรวจสอบวันหมดอายุของการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร

30 Dec 2016
 23

โปรดตรวจสอบวันหมดอายุของการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร

30/12/2016

ขอให้ผู้ประกอบการตัวแทนออกของ(นิติบุคคล) และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ(บุคคล) โปรดตรวจสอบวันหมดอายุของการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรและให้มายื่นแบบคำร้องขอต่ออายุก่อนครบกำหนด

อนึ่ง ตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของตนเอง และวันหมดอายุได้ทาง e-Tracking

หากสมาชิก(นิติบุคคล) ที่ต้องดำเนินการต่ออายุกับกรมศุลกากร...ต้องยื่นเอกสาร Update ข้อมูลกับสมาคมเพื่อขอหนังสือรับรองสมาชิกฉบับใหม่ (กรุณายื่นล่วงหน้าก่อนครบการต่ออายุกับกรมฯอย่างน้อย 10 วันทำการ แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ) โดยยื่นให้ที่ทำการสมาคมฯ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการสมาคมฯ 137-141 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 101101.หมดอายุกรมศุลกากร2561(นิติบุคคล).pdf

2.หมดอายุกรมศุลกากร2561(บุคคลธรรมดา).pdf

แบบคำร้องขอต่ออายุกับกรมศุลกากร (นิติบุคคล)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม